ANBI

Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting Truus en Noud Watoto Foundation
Profiel watotofoundation.nl
KvK-nummer 17147529
RSIN 810969877
Bezoekadres De Hofkamp 12 6999AK Hummelo

 

Doelstelling

Ondersteunen van de activiteiten rond de opvang en opleiding van straatkinderen in Arusha, Tanzania

Hoofdlijnen beleidsplan Stichting Truus en Noud Watoto Foundation

De Watoto Foundation draagt zorg voor en faciliteert het kunnen functioneren van de activiteiten in Tanzania betreffende opvang en scholing van straatkinderen.
De benodigde financiële middelen worden geworven via donaties.
De penningmeester beheert het vermogen, dat uitsluitend wordt belegd via bankrekeningen van solide bankinstellingen

 

Bestuur

Voorzitter Drs. H. Schripsema
Penningmeester Mr. P.F.J.M. van Zon
Secretaris Mw. H.M. Otten
Lid Dhr. A.J. van Hout
Lid E.H. van Heemstra-Verloop

 

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden, anders dan een kostenvergoeding, die geheel wordt terug geschonken aan de stichting. 

Activiteiten

Het beheren en verzamelen van fondsen om de doelstellingen in Tanzania te bereiken: bijdrage aan een zelfstandig en menswaardig bestaan voor straatkinderen in Tanzania.

Activiteitenverslag

Jaarverslag WF Tanzania 2018

Jaarverslag WF Tanzania 2017