Het resultaat

Sinds de oprichting van de Watoto Foundation in 2003 is er al veel bereikt.

Stap voor stap

Door stap voor stap de wereld van Afrika, en in het bijzonder van straatkinderen, ontdekt te hebben, is Watoto Foundation erin geslaagd om geheel zelfstandig en uiteraard met hulp van velen een programma te ontwikkelen dat geresulteerd heeft in een succesverhaal. De studenten zijn zeer gemotiveerd om de lagere school en ambachtsschool af te maken en succesvol af te studeren. De zekerheid dat ze na zes maanden stage een betaalde baan hebben is een enorme motivatie voor hen. Met de start van de Kiboko lodge in 2010 is werk, meer dan ooit, gegarandeerd.

Afgestudeerde jongens van de Watoto Foundation
Afgestudeerde jongens van de Watoto Foundation

Grote groei

In 2003 is de Watoto Foundation gestart met vier kinderen. In de loop der jaren is dit aantal gegroeid. De maximale capaciteit van het opvangcentrum is 64 kinderen. Inmiddels zijn velen reeds afgestudeerd en is het centrum uitgebreid.

Zo zijn er bij Child in the Sky in Makumira vijf klaslokalen, een gemeenschapsruimte, drie biogasinstallaties, kippenhok, wasplaats, keuken, slaapplaatsen, stafhuis en een koeienstal bijgebouwd. Dit was nooit mogelijk geweest zonder de steun van onze sponsors.
 

Als metaalbewerker ben ik nu heel gelukkig. Ik ga zeker anderen helpen en stimuleren om een vak te kiezen.

- Samuel