Second Life Optics

House of Outdoor & Optics in Maarssen is in Nederland in de afgelopen 15 jaar uitgegroeid tot een onafhankelijke marktleider op het gebied van verrekijkers.
Onlangs is door hen het concept geadopteerd om oude/defecte/niet meer in gebruik zijnde verrekijkers/telescopen een 2e leven te bezorgen door deze te doneren aan daarvoor in aanmerking komende projecten

 

Aangezien de kosten om een verrekijker te laten/kunnen repareren vrij hoog liggen, is het Duitse verrekijkermerk Leica bereidt gevonden House of Outdoor & Optics in te wijden in de materie van optiek reparatie, zodat de reparatie kosten op nagenoeg nihil uit vallen.
Bushnell, het bekende Amerikaanse verrekijker merk, ondersteunt dit project met raad en daad.

Dit project genaamd “Second Life Optics” is een kopie van een soortgelijk initiatief van de Engelse Vogelbescherming die in 15 jaar tijd ruim 23000 verrekijkers een 2e leven heeft kunnen geven middels donatie aan diverse projecten.

Op jaarbasis verkoopt House of Outdoor & Optics ruim 1000 verrekijkers en bereikt op deze wijze zeer veel potentiële donateurs waardoor nu al een gestage aanvoer van optiek gerealiseerd kan worden. 
Om dit project “Second Life Optics”  naar een hoger plan te tillen wordt nu gezocht naar media exposure om voor dit project meer bekendheid te genereren waardoor aanvragen voor nog meer projecten kunnen worden gehonoreerd.

Deze projecten dienen een maatschappelijk/educatief karakter te hebben.
Te denken valt aan IVN vogelgidsen die optiek nodig hebben voor de cursisten. 
Een plaatselijke WBE afdeling die een voorlichtingsdag organiseert en geïnteresseerden mee het veld in willen nemen en daarvoor verrekijkers nodig hebben.
Educatie voor astronomie bij een van de vele sterrenwachten waarbij kinderen/volwassenen met verrekijkers wegwijs worden gemaakt binnen het heelal.
Een natuurpark in Afrika waar Rangers behoefte hebben aan verrekijkers.
Zo lang deze projecten voldoen aan de daarvoor gestelde criteria kunnen ze gehonoreerd worden indien daarvoor optiek beschikbaar is.

Dus…… heeft u oude/ evt. defecte/niet meer in gebruik zijnde optiek in huis en u gunt dit een 2e leven bij een daarvoor in aanmerking komend project dan wordt u van harte uitgenodigd deze te doneren aan onderstaand adres, zodat meer projecten gerealiseerd kunnen worden.
 
Elke binnengekomen verrekijker krijgt een nummer en de donateur krijgt later een terugkoppeling aan welk project deze kijker is gedoneerd. Nadrukkelijk wordt gesteld dat defecten geen bezwaar zijn. 
Van vier volledig defecte kijkers van hetzelfde type is één werkend exemplaar te maken.

Leest u dit en denkt u: “eigenlijk weet ik zelf wel een project” dan wordt u hierbij uitgenodigd  uw project aan ons aan te bieden. Hoe meer projecten wij kunnen honoreren, des te meer media aandacht er aan geschonken kan worden, het project bekender wordt waardoor er nog meer projecten geholpen kunnen worden etc. etc.

Voor alle reacties bij voorbaat dank.

Suggesties, projecten en/of donaties voor “Second Life Optics” kunt u zenden aan:
House of Outdoor & Optics
Diependaalsedijk 12-14
3601GK Maarssen
info@houseofoutdoor.nl
www.secondlifeoptics.nl 
Tel. 0346-55616